SINIR DEĞER HESAPLAMA

YAPIM HİZMET
Kayıt No/İhale Adı Sınır Değer
N Sınır Değer Katsayısı Alt Limit
Yaklaşık Maliyet Üst Limit
SINIR DEĞER HESAPLA FORMU TEMİZLE
# Firma Teklifi Açıklama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Sınır değer hesaplama modülümüzü 2 şekilde kullanabilirsiniz.

İsterseniz durum izleme ekranından ulaştığınız word dosyasını modülümüze yükleyip sınır değer hesaplamasını otomatik yaptırabilirsiniz. Bu işlemde modülümüz yaklaşık maliyet ve N değer katsayısını otomatik olacak çekecektir. Bu işlemden sonra istediğiniz teklifi çıkarıp istediğinizi ekleyebilirsiniz.
İsterseniz de firmaları ve tekliflerinizi elle ekleyebilir. Sınır değer hesabını yapabilirsiniz.
Hesaplamanızı e-posta olarak alabilirsiniz.

(N) katsayısı:
  1. 1/5/2011 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.1. maddesine göre tespit edilen sınır değer katsayısı belirtilecektir.
  2. 1/5/2011 tarihi ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi uyarınca ilgili Bakanlık tarafından belirlenen sınır değer katsayısı belirtilecektir. İlgili Bakanlık tarafından sınır değer katsayısı tespit edilmemiş ise Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.1. maddesine göre tespit edilen sınır değer katsayısı belirtilecektir.
Aşırı Düşük Sorgulaması'nda Sınır Değer Katsayısı (N)
Aşırı Düşük Sorgulaması kapsamında, sınır değerin hesabında kullanılan Sınır Değer Katsayısı’nı 2 ana başlık altında inceleyeceğiz:
1) Sınır Değer ve Sınır Değer Katsayısı (N) Nedir?
Kamu İhale Genel Tebliği’nde, ihale komisyonunun tekliflere ve idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği ifade edilmektedir. Kanunun 37’nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra; sınır değer hesabı yapılarak aşırı düşük teklifler belirlenecektir. Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

Bu formülde N sınır değer katsayısıdır ve işin niteliğine göre belirlenir. Sınır değer katsayısının N=1 ve N=1,2 durumları için sınır değere etkisini aşağıdaki örnekte inceleyelim:

Sınır değer katsayısının (N) formülde paydada yer alması; N büyüdükçe sınır değerin küçüleceği, N küçüldükçe sınır değerin büyüyeceği anlamına gelmektedir. Sonuçlar incelendiğinde, N=1,2 olması halinde tüm geçerli tekliflerin sınır değerin üzerinde kaldığı, dolayısıyla hiçbir isteklinin aşırı düşük sorgulamasına tabi olmayacağı görülmektedir. (552.041,05 TL < Tüm Teklifler) N=1 olması durumunda ise 4 isteklinin teklifinin sınır değerin altında kaldığı ( 9. Teklif, 8. Teklif, 7. Teklif, 6. Teklif < 662.449,26 TL ) ve aşırı düşük sorgulaması kapsamında bu isteklilerden açıklama isteneceği anlaşılmaktadır. Örnekte, yalnız sınır değer katsayısının sınır değere etkisi araştırıldığı için belli hesap adımları atlanmıştır. Yukarıda yer almayan hesap adımları hakkında daha ayrıntılı bilgi Kamu İhale Genel Tebliği’nden (Madde 45.1.1 ve Madde 45.2) edinilebilir. Ayrıca www.ihale.gov.tr ve www.maliyetbul.com adreslerindeki hesap araçları kullanılarak da sınır değer hesaplanabilir.

2) Sınır Değer Katsayısı, İş Gruplarına Göre Nasıl Belirlenir?
Aşağıdaki tabloda Sınır Değer Katsayısının (N) kullanımı özetlenmiştir:

Bilindiği gibi sınır değer eşitliğinde yer alan (N), ilgili Bakanlıklar tarafından farklı katsayılar yayınlanmadığı sürece, “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan “B-Üstyapı (Bina) İşleri”, “C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri”, “D-Elektrik İşleri”, “E-Elektronik ve İletişim İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20) olarak alınır. Burada “diğer yapım işleri” olarak ifade edilen işler esasında A-ALT YAPI İŞLERİ’dir. Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle (23 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı : 28744) “Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür.” ifadesi ile N=0,9 olması da olanaklı hale gelmiştir.